Ek Garanti Sertifikası hk.

Sözleşme Esasları - Miele Servis Sertifikası

Sözleşme aşağıdaki hükümleri içerir:

 1. I.          Miele Servis Sertifikasının süresi ve başlaması
 2. Miele Elektrikli Aletler Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti. (“Miele Türkiye”) cihazınızın satın alınmasından itibaren 2 yıl garantiyi taahhüt eder. Miele Türkiye, Miele Servis Sertifikası ile, garanti süresi dâhil toplam beş (5) yıl boyunca tamir bedellerini karşılar. Garanti süresinin ne kadar uzatıldığı ve bu hizmetin bedeli Miele Servis Sertifikasında belirtilmiştir.
 3. Makinenin garanti dâhilinde tamiri ya da yedek parçaların sağlanması sözleşmenin süresini aşmamalıdır.
  1. II.        Koşullar

Miele Servis Sertifikası’nın geçerlilik koşulları:

 1. Cihazın bulunduğu adres Türkiye'de olmalıdır.
 2. Cihaz yetkili bir Miele Acentesinden veya doğrudan Miele Türkiye’den satın alınmış olmalıdır.
 3. Sertifika Türkiye’den satın alınmış olmalıdır.
 4. Sertifika belirli tek bir cihaz için geçerlidir ve başka bir cihaz için kullanılamaz.
 5. Sertifika makinenin 2 yıllık garanti süresi içerisinde alınmalı ve kaydettirilmelidir.
 6. Sertifikanın kapsamı içinde sunulacak olan hizmetler yalnızca Türkiye’de sağlanacaktır.
 7.  Talep edilmesi halinde, fatura ve servis sertifikası servis teknisyenine gösterilmelidir.
  1. III.      Miele Servis Sertifikasının kapsamı ve etki alanı
  2. Makine arızaları, makul bir sürede etkilenen parçaların ücretsiz olarak tamiri ya da değiştirilmesi suretiyle düzeltilir. Tüm yol, işçilik ve yedek parça masrafları Miele Türkiye tarafından karşılanır. Değiştirilen parçalar ya da cihazlar Miele Türkiye’nin malı haline gelir.
  3. Sertifikanın kapsamı altındaki hizmetler yalnızca Miele Türkiye tarafından yetkilendirilmiş teknik servisleri tarafından verilebilir.
  4. Makine ekonomik tamir ömrünü tamamlamışsa (cihazın onarım bedeli cihaz bedelinden yüksekse veya cihazın onarımı mümkün değilse), Miele Türkiye cihaz tamir etmek yerine, müşterilerinin cihazlarının rayiç bedelini ödeme hakkını saklı tutmak suretiyle müşterilerine eşit değerde yeni model bir cihaz sağlar. Cihazınızın rayiç bedeli Miele Türkiye tarafından karşılanırsa, bu sertifika geçersiz olur. Eğer Miele Türkiye cihazı değiştirirse, kalan sertifika süresi yeni cihaza aktarılır.
  5. Miele Servis Sertifikası, Miele Türkiye tarafından yetkilendirilmiş teknik servislerinin ağır veya kasti ihmalinden kaynaklanan zararlar hariç olmak üzere, Miele Türkiye’ye karşı zarara ilişkin diğer tazminat taleplerini kapsamaz.
  6. Sarf malzemelerinin ve aksesuarların tedariki bu sözleşmenin kapsamında değildir.
   1. IV.       Miele Servis Sertifikasının Sınırları

Miele Servis Sertifikası, aşağıdaki maddelerin oluşması halinde tamir masraflarını kapsamaz:

 1. Miele Türkiye tarafından yetkilendirilmiş teknik servisler tarafından yapılmamış montajlar; – örneğin, ilgili güvenlik yönetmeliklerine ve yazılı işletim ve montaj yönergelerine uyulmaması
 2. Uygunsuz kullanım ve işletim – örneğin uygun olmayan deterjan ve kimyasalların kullanımı
 3. Türkiye dışından alınmış bir makine kullanım için uygun olmayabilir ya da farklı teknik özelliklerden ötürü kısıtlamalara tabi olabilir.
 4. Dış etkenler – örneğin; nakliye, çarpışma ve sarsma, kötü çevre koşulları ya da doğa olayları gibi dış etkenler nedeniyle oluşan hasarlar
 5. Miele Türkiye’nin eğitim verdiği ve yetkilendirdiği teknik servisleri tarafından yapılmamış montaj, tamirler veya tadilatlar ya da bu işlemler neticesinde oluşan arızalar
 6. Miele Türkiye tarafından izin verilmiş olan orijinal yedek parçaların veya aksesuarların kullanılmaması
 7. Cam kırılması ve arızalı lambalar olması
 8. Elektrik şebekesi koşullarında meydana gelen ve üreticinin belirttiği toleransları aşan dalgalanmalar olması
 9. İşletim talimatlarına uygun şekilde temizlik ve bakım yapılmaması
  1. V.         Bilgilerin Korunması

Kişisel bilgiler, kişisel bilgilerin korunmasıyla ilgili yasalara tamamen uyularak ve yalnızca sözleşmedeki taahhütlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

 1. VI.       Uyuşmazlıkların Çözümü
 2. Bu sözleşme Miele Türkiye ve tacirler veya kamu tüzel kişileri arasında yapılırsa, hükümlerinin yerine getirilmesi ve yorumlanması veya işlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak bu sözleşmeye taraf olanlar arasında anlaşmazlık çıkması halinde ve iyi niyet çerçevesi içerisinde bu anlaşmazlıkların çözülememesi durumunda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  1. VII.     Sözleşme İptali
  2. Taraflar bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 2 hafta içinde herhangi bir neden belirtilmeksizin yazılı bir bildirimle (örneğin mektup, e-posta aracılığı ile) sözleşmeden dönebilirler. Bu durumda müşterinin ödemiş olduğu Miele Servis Sertifikası bedeli Miele Türkiye tarafından iade edilir. Sözleşmenin iptal talebi bildirimi aşağıdaki adrese yapılacaktır:

 

Miele Elektrikli Aletler Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti.

Miele Servis Sertifikası

Ayazağa Mah.Mimar Sinan Sok.No:21 D Blok Seba Office Bulvard Kat:7 D.53

Sarıyer / İstanbul

E-posta: info@miele.com.tr

Sözleşmenin iptali durumunda orijinal sözleşme yukarıdaki adrese gönderilmelidir