Yasal Bilgilendirme

20 YILLIK KULLANIM ÖMRÜ TESTİ YAPILMIŞTIR.

Aşağıda sıralanan ürün serisinin geliştirme aşamasında Miele, ortalama bir evin 20 yıllık ortalama kullanımını simüle eden zorlu dayanıklılık testleri gerçekleştirmiştir. Test edilen her seri için test kapsamı aşağıda açıklanmıştır. Bu, piyasaya sürülen ürün serimizin 20 yıl boyunca dayanıklılığının güvencesini veya garantisini ifade etmez. Geliştirme aşamasında test edilmesine rağmen münferit makineler ara sıra servis gerektirebilir veya temel bileşenlerin onarılmasını ya da değiştirilmesini gerektirebilir. Bu bağlamda Miele ürününün genel satış koşulları içerisinde yasal garanti hükümleri ve - uygun olduğunda - ürün garantisine ilişkin ek hükümler uygulanır.

ÇAMAŞIR MAKİNELERİ

MIELE, W 1 serisi çamaşır makinesinin (önden yüklemeli modeller) geliştirme aşamasında zorlu dayanıklılık testlerinde geliştirme modellerini ve temel bileşenlerini test etmiştir. MIELE tarafından yürütülen bu testlerin amacı, 20 yıllık bir süre boyunca ortalama kullanımı simüle etmektir.

Dayanıklılık testine ait test koşullarının belirlenmesinde araştırmalardan ve anketlerden öğrenilen ortalama tüketici alışkanlıkları temel alınmıştır. MIELE, temel olarak farklı programlarla toplam 5.000 yıkama döngüsü öngörür. Bu, 20 yıllık bir süre boyunca yılda 50 hafta kullanım ile haftada 5 yıkama döngüsüne karşılık gelir. Bundan elde edilen şartlar test koşullarına çevrilmiştir. Kesin test koşullarına ek olarak bunlar istatistiksel olarak güvenilir test sonuçları elde etmek için test edilecek test öğelerinin sayısını da belirler.

MIELE tarafından geliştirme aşamasında gerçekleştirilen bu testler, çalışanlarımız tarafından izlenir. İlgili sonuçlar tarafımızca kaydedilir ve değerlendirilir. Test sonuçlarıyla çamaşır makinesi serisinin güvenilirliğine dair belirtilen kriterler karşılanana kadar çamaşır makinesi serisi piyasaya sürülmez.

MIELE tarafından gerçekleştirilen "20 yıllık kullanım ömrü" testleri; kullanma kılavuzları, laboratuvar test talimatları ve tamamlayıcı fabrika standartları ile uygulanan kapsamlı bir konsepte dayanmaktadır. Bu konsept, bir operasyonel stabilite çalışmasının parçası olarak gözden geçirilmiştir ve bu konseptin eksiksiz olduğu, en gelmişmiş teknolojiye karşılık geldiği ve bu yaklaşımla ortalama bir hane tarafından ortalama kullanıma dayanarak çamaşır makinelerini 20 yıllık bir kullanım ömrü için test etmenin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır (Fraunhofer Enstitüsü, Uzmanlık LBF- No. 307049  - ExW).

Bu, piyasaya sürülen çamaşır makinelerimizin 20 yıl boyunca dayanıklılığının güvencesini veya garantisini ifade etmez. Geliştirme aşamasında test edilmesine rağmen münferit makineler ara sıra servis gerektirebilir veya temel bileşenlerin onarılmasını ya da değiştirilmesini gerektirebilir. Bu bağlamda Miele ürününün genel satış koşulları içerisinde yasal garanti hükümleri ve - uygun olduğunda - ürün garantisine ilişkin ek hükümler uygulanır.

KURUTMA MAKİNELERİ

MIELE, T1 serisi kurutma makinesinin (ısı pompalı modeller) geliştirme aşamasında zorlu dayanıklılık testlerinde geliştirme modellerini ve temel bileşenlerini test etmiştir. MIELE tarafından yürütülen bu testlerin amacı, 20 yıllık bir süre boyunca ortalama kullanımı simüle etmektir.  

Dayanıklılık testine ait test koşullarının belirlenmesinde araştırmalardan ve anketlerden öğrenilen ortalama tüketici alışkanlıkları temel alınmıştır. MIELE, temel olarak farklı programlarla toplam 5.000 kurutma döngüsü öngörür. Bu, 20 yıllık bir süre boyunca yılda 50 hafta kullanım ile haftada 5 kurutma döngüsüne karşılık gelir. Bundan elde edilen şartlar test koşullarına çevrilmiştir. Kesin test koşullarına ek olarak bunlar istatistiksel olarak güvenilir test sonuçları elde etmek için test edilecek test öğelerinin sayısını da belirler. 
 
MIELE tarafından geliştirme aşamasında gerçekleştirilen bu testler, çalışanlarımız tarafından izlenir. İlgili sonuçlar tarafımızca kaydedilir ve değerlendirilir. Test sonuçlarıyla kurutma makinesi serisinin güvenilirliğine dair belirtilen kriterler karşılanana kadar kurutma makinesi serisi piyasaya sürülmez. 
 
MIELE tarafından gerçekleştirilen "20 yıllık kullanım ömrü" testleri; kullanma kılavuzları, laboratuvar test talimatları ve tamamlayıcı fabrika standartları ile uygulanan kapsamlı bir konsepte dayanmaktadır. Bu konsept, bir operasyonel stabilite çalışmasının parçası olarak gözden geçirilmiştir ve bu konseptin eksiksiz olduğu, en gelmişmiş teknolojiye karşılık geldiği ve bu yaklaşımla ortalama bir hane tarafından ortalama kullanıma dayanarak kurutma makinelerini 20 yıllık bir kullanım ömrü için test etmenin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır (Fraunhofer Enstitüsü, Uzmanlık LBF- No. 308005).  

Bu, piyasaya sürülen kurutma makinelerimizin 20 yıl boyunca dayanıklılığının güvencesini veya garantisini ifade etmez. Geliştirme aşamasında test edilmesine rağmen münferit makineler ara sıra servis gerektirebilir veya temel bileşenlerin onarılmasını ya da değiştirilmesini gerektirebilir. Bu bağlamda Miele ürününün genel satış koşulları içerisinde yasal garanti hükümleri ve - uygun olduğunda - ürün garantisine ilişkin ek hükümler uygulanır.

KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNELERİ 

MIELE, WT1 serisi kurutmalı çamaşır makinesinin (ısı pompalı modeller) geliştirme aşamasında zorlu dayanıklılık testlerinde geliştirme modellerini ve temel bileşenlerini test etmiştir. MIELE tarafından yürütülen bu testlerin amacı, 20 yıllık bir süre boyunca ortalama kullanımı simüle etmektir.  

Dayanıklılık testine ait test koşullarının belirlenmesinde araştırmalardan ve anketlerden öğrenilen ortalama tüketici alışkanlıkları temel alınmıştır. MIELE, temel olarak farklı programlarla toplam 5.000 yıkama ve 4.000 kurutma döngüsü öngörür. Bu, 20 yıllık bir süre boyunca yılda 50 hafta kullanım ile haftada 5 yıkama ve 4 kurutma döngüsüne karşılık gelir. Bundan elde edilen şartlar test koşullarına çevrilmiştir. Kesin test koşullarına ek olarak bunlar istatistiksel olarak güvenilir test sonuçları elde etmek için test edilecek test öğelerinin sayısını da belirler. 
 
MIELE tarafından geliştirme aşamasında gerçekleştirilen bu testler, çalışanlarımız tarafından izlenir. İlgili sonuçlar tarafımızca kaydedilir ve değerlendirilir. Test sonuçlarıyla kurutmalı çamaşır makinesi serisinin güvenilirliğine dair belirtilen kriterler karşılanana kadar kurutmalı çamaşır makinesi serisi piyasaya sürülmez. 
 
MIELE tarafından gerçekleştirilen "20 yıllık kullanım ömrü" testleri; kullanma kılavuzları, laboratuvar test talimatları ve tamamlayıcı fabrika standartları ile uygulanan kapsamlı bir konsepte dayanmaktadır. Bu konsept, bir operasyonel stabilite çalışmasının parçası olarak gözden geçirilmiştir ve bu konseptin eksiksiz olduğu, en gelmişmiş teknolojiye karşılık geldiği ve bu yaklaşımla ortalama bir hane tarafından ortalama kullanıma dayanarak kurutmalı çamaşır makinelerini 20 yıllık bir kullanım ömrü için test etmenin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır (Fraunhofer Enstitüsü, Uzmanlık LBF- No. 308005). 

Bu, piyasaya sürülen kurutmalı çamaşır makinelerimizin 20 yıl boyunca dayanıklılığının güvencesini veya garantisini ifade etmez. Geliştirme aşamasında test edilmesine rağmen münferit makineler ara sıra servis gerektirebilir veya temel bileşenlerin onarılmasını ya da değiştirilmesini gerektirebilir. Bu bağlamda Miele ürününün genel satış koşulları içerisinde yasal garanti hükümleri ve - uygun olduğunda - ürün garantisine ilişkin ek hükümler uygulanır.
 

BULAŞIK MAKİNELERİ

MIELE, G 7000 serisi bulaşık makinesinin geliştirme aşamasında zorlu dayanıklılık testlerinde geliştirme modellerini ve temel bileşenlerini test etmiştir. MIELE tarafından yürütülen bu testlerin amacı, 20 yıllık bir süre boyunca ortalama kullanımı simüle etmektir.

Dayanıklılık testine ait test koşullarının belirlenmesinde araştırmalardan ve anketlerden öğrenilen ortalama tüketici alışkanlıkları temel alınmıştır. MIELE, temel olarak farklı programlarla toplam 5.600 bulaşık yıkama döngüsü öngörür. Bu, 20 yıllık bir süre boyunca yılda 50 hafta kullanım (280 döngü) ile haftada 5,6 bulaşık yıkama döngüsüne karşılık gelir. Bundan elde edilen şartlar test koşullarına çevrilmiştir. Kesin test koşullarına ek olarak bunlar istatistiksel olarak güvenilir test sonuçları elde etmek için test edilecek test öğelerinin sayısını da belirler.

MIELE tarafından geliştirme aşamasında gerçekleştirilen bu testler, çalışanlarımız tarafından izlenir. İlgili sonuçlar tarafımızca kaydedilir ve değerlendirilir. Test sonuçlarıyla bulaşık makinesi serisinin güvenilirliğine dair belirtilen kriterler karşılanana kadar bulaşık makinesi serisi piyasaya sürülmez.

MIELE tarafından gerçekleştirilen "20 yıllık kullanım ömrü" testleri; kullanma kılavuzları, laboratuvar test talimatları ve tamamlayıcı fabrika standartları ile uygulanan kapsamlı bir konsepte dayanmaktadır. Bu konsept, bir operasyonel stabilite çalışmasının parçası olarak gözden geçirilmiştir ve bu konseptin eksiksiz olduğu, en gelmişmiş teknolojiye karşılık geldiği ve bu yaklaşımla ortalama bir hane tarafından ortalama kullanıma dayanarak bulaşık makinelerini 20 yıllık bir kullanım ömrü için test etmenin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır (Fraunhofer Enstitüsü, Uzmanlık LBF-Rapor No. 308595 – ExG, Nisan 2019).

Bu, piyasaya sürülen bulaşık makinelerimizin 20 yıl boyunca dayanıklılığının güvencesini veya garantisini ifade etmez. Geliştirme aşamasında test edilmesine rağmen münferit makineler ara sıra servis gerektirebilir veya temel bileşenlerin onarılmasını ya da değiştirilmesini gerektirebilir. Bu bağlamda yasal garanti hükümleri ve - uygun olduğunda - ürün garantisine ilişkin ek hükümler uygulanır.

FIRINLAR

MIELE, H 7000 serisi fırının geliştirme aşamasında zorlu dayanıklılık testlerinde temel bileşenlerini test etmiştir. MIELE tarafından yürütülen bu testlerin amacı, 20 yıllık bir süre boyunca fırınların ve mikrodalga fırınların temel fonksiyonlarının ortalama kullanımını simüle etmektir.  
 
Dayanıklılık testine ait test koşullarının belirlenmesinde araştırmalardan ve anketlerden öğrenilen ortalama tüketici alışkanlıkları temel alınmıştır. MIELE, çeşitli çalışma modlarında fırınlar için toplam 2160 saat, mikrodalga fonksiyonlu fırınlar için toplam 3160 saat kullanım öngörür. Bu, yılda 108 saat fırın kullanımına ve yılda 158 saat mikrodalga fonksiyonlu fırın kullanımına karşılık gelir (fırının 108 saat kullanımı ve mikrodalga fonksiyonunun 50 saat kullanımı). Ayrıca, 3 pirolitik temizleme döngüsü göz önünde bulundurulmuştur. Bundan elde edilen şartlar test koşullarına çevrilmiştir. Kesin test koşullarına ek olarak bunlar istatistiksel olarak güvenilir test sonuçları elde etmek için test edilecek test öğelerinin sayısını da belirler. 
 
MIELE tarafından geliştirme aşamasında gerçekleştirilen bu testler, çalışanlarımız tarafından izlenir. İlgili sonuçlar tarafımızca kaydedilir ve değerlendirilir. Test sonuçlarıyla fırın serisinin temel bileşenlerinin güvenilirliğine dair belirtilen kriterler karşılanana kadar seri piyasaya sürülmez. Temel bileşenler, ürünün ilgili temel işlevlerinin doğru kullanımı için gerekli olan tüm ana bileşenlerdir. 
 
MIELE tarafından gerçekleştirilen "20 yıllık kullanım ömrü" testleri; kullanma kılavuzları, laboratuvar test talimatları ve tamamlayıcı fabrika standartları ile uygulanan kapsamlı bir konsepte dayanmaktadır. Bu konsept, bir operasyonel stabilite çalışmasının parçası olarak gözden geçirilmiştir ve bu konseptin eksiksiz olduğu, en gelmişmiş teknolojiye karşılık geldiği ve bu yaklaşımla ortalama bir hane tarafından ortalama kullanıma dayanarak ürünün temel fonksiyonlarını 20 yıllık bir kullanım ömrü için test etmenin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır (Fraunhofer Enstitüsü, Uzmanlık, LBF-No. 308005 - ExÖ). 
 
Bu, piyasaya sürülen fırın ve mikrodalga fırınlarımızın 20 yıl boyunca dayanıklılığının güvencesini veya garantisini ifade etmez. Geliştirme aşamasında temel bileşenlerin test edilmesine rağmen münferit makineler ara sıra servis gerektirebilir veya temel bileşenlerin değiştirilmesini gerektirebilir. Bu bağlamda Miele ürününün genel satış koşulları içerisinde yasal garanti hükümleri ve - uygun olduğunda - ürün garantisine ilişkin ek hükümler uygulanır.

BUHARLI FIRINLAR

MIELE, DGC (pişirme fonksiyonlu buharlı fırın) ve DGM (mikrodalga buharlı fırın) kombi ürünleri dâhil olmak üzere DG 7000 serisi buharlı fırının geliştirme aşamasında zorlu dayanıklılık testlerinde temel bileşenlerini test etmiştir. MIELE tarafından yürütülen bu testlerin amacı, 20 yıllık bir süre boyunca buharlı fırınların temel fonksiyonlarının ortalama kullanımını simüle etmektir.  
 
Dayanıklılık testine ait test koşullarının belirlenmesinde araştırmalardan ve anketlerden öğrenilen ortalama tüketici alışkanlıkları temel alınmıştır. MIELE, her biri çeşitli çalışma modlarında test edilmiş buharlı fırınlar için toplam 2500 saat, pişirme fonksiyonlu buharlı fırınlar (DGC) için toplam 4700 saat ve mikrodalga fonksiyonlu buharlı fırınlar (DGM) için toplam 3500 saat kullanım öngörür. Bu, yılda 125 saatlik buharlı fırın (DG) kullanımına, 235 saatlik buharlı fırın veya pişirme kullanımına (DGC) ve yılda 175 saatlik buharlı fırın veya mikrodalga fonksiyonu kullanımına (DGM) karşılık gelir. Bundan elde edilen şartlar test koşullarına çevrilmiştir. Kesin test koşullarına ek olarak bunlar istatistiksel olarak güvenilir test sonuçları elde etmek için test edilecek test öğelerinin sayısını da belirler. 
 
MIELE tarafından geliştirme aşamasında gerçekleştirilen bu testler, çalışanlarımız tarafından izlenir. İlgili sonuçlar tarafımızca kaydedilir ve değerlendirilir. Test sonuçlarıyla buharlı fırın serisinin temel bileşenlerinin güvenilirliğine dair belirtilen kriterler karşılanana kadar seri piyasaya sürülmez. Temel bileşenler, ürünün ilgili temel işlevlerinin doğru kullanımı için gerekli olan tüm ana bileşenlerdir. 
 
MIELE tarafından gerçekleştirilen "20 yıllık kullanım ömrü" testleri; kullanma kılavuzları, laboratuvar test talimatları ve tamamlayıcı fabrika standartları ile uygulanan kapsamlı bir konsepte dayanmaktadır. Bu konsept, bir operasyonel stabilite çalışmasının parçası olarak gözden geçirilmiştir ve bu konseptin eksiksiz olduğu, en gelmişmiş teknolojiye karşılık geldiği ve bu yaklaşımla ortalama bir hane tarafından ortalama kullanıma dayanarak ürünün temel fonksiyonlarını 20 yıllık bir kullanım ömrü için test etmenin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır (Fraunhofer Enstitüsü, Uzmanlık, LBF-No. 308234). 
 
Bu, buharlı fırınlarımızın 20 yıl boyunca dayanıklılığının güvencesini veya garantisini ifade etmez. Geliştirme aşamasında temel bileşenlerin test edilmesine rağmen münferit makineler ara sıra servis gerektirebilir veya temel bileşenlerin değiştirilmesini gerektirebilir. Bu bağlamda Miele ürününün genel satış koşulları içerisinde yasal garanti hükümleri ve - uygun olduğunda - ürün garantisine ilişkin ek hükümler uygulanır.

MİKRODALGALAR

MIELE, M 7000 serisi mikrodalganın geliştirme aşamasında zorlu dayanıklılık testlerinde temel bileşenlerini test etmiştir. MIELE tarafından yürütülen bu testlerin amacı, 20 yıllık bir süre boyunca mikrodalgaların temel fonksiyonlarının ortalama kullanımını simüle etmektir.  
 
Dayanıklılık testine ait test koşullarının belirlenmesinde araştırmalardan ve anketlerden öğrenilen ortalama tüketici alışkanlıkları temel alınmıştır. MIELE, çeşitli çalışma modlarında toplam 1000 saatlik kullanım öngörür. Bu, yılda 50 saatlik mikrodalga kullanımına karşılık gelir. Bundan elde edilen şartlar test koşullarına çevrilmiştir. Kesin test koşullarına ek olarak bunlar istatistiksel olarak güvenilir test sonuçları elde etmek için test edilecek test öğelerinin sayısını da belirler. 
 
MIELE tarafından geliştirme aşamasında gerçekleştirilen bu testler, çalışanlarımız tarafından izlenir. İlgili sonuçlar tarafımızca kaydedilir ve değerlendirilir. Test sonuçlarıyla mikrodalga serisinin temel bileşenlerinin güvenilirliğine dair belirtilen kriterler karşılanana kadar seri piyasaya sürülmez. Temel bileşenler, ürünün ilgili temel işlevlerinin doğru kullanımı için gerekli olan tüm ana bileşenlerdir. 
 
MIELE tarafından gerçekleştirilen "20 yıllık kullanım ömrü" testleri; kullanma kılavuzları, laboratuvar test talimatları ve tamamlayıcı fabrika standartları ile uygulanan kapsamlı bir konsepte dayanmaktadır. Bu konsept, bir operasyonel stabilite çalışmasının parçası olarak gözden geçirilmiştir ve bu konseptin eksiksiz olduğu, en gelmişmiş teknolojiye karşılık geldiği ve bu yaklaşımla ortalama bir hane tarafından ortalama kullanıma dayanarak ürünün temel fonksiyonlarını 20 yıllık bir kullanım ömrü için test etmenin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır. (Fraunhofer Enstitüsü, Uzmanlık, LBF-No. 308005).   
 
Bu, mikrodalgalarımızın 20 yıl boyunca dayanıklılığının güvencesini veya garantisini ifade etmez. Geliştirme aşamasında temel bileşenlerin test edilmesine rağmen münferit makineler ara sıra servis gerektirebilir veya temel bileşenlerin değiştirilmesini gerektirebilir. Bu bağlamda Miele ürününün genel satış koşulları içerisinde yasal garanti hükümleri ve - uygun olduğunda - ürün garantisine ilişkin ek hükümler uygulanır.

 

ANKASTRE VAKUMLAMA ÇEKMECELERİ

MIELE, EVS 7000 serisi vakumlama çekmecesinin geliştirme aşamasında zorlu dayanıklılık testlerinde temel bileşenlerini test etmiştir. MIELE tarafından yürütülen bu testlerin amacı, 20 yıllık bir süre boyunca vakumlama çekmecelerin temel fonksiyonlarının ortalama kullanımını simüle etmektir.  
 
Dayanıklılık testine ait test koşullarının belirlenmesinde araştırmalardan ve anketlerden öğrenilen ortalama tüketici alışkanlıkları temel alınmıştır. MIELE, her biri çeşitli çalışma modlarında test edilmiş EVS 7000 vakumlama çekmeceleri için toplam 120 saatlik kullanım (kaynaklama dâhil 7.000 vakumlama döngüsünü ifade eder) öngörür. Bu, yılda bir dakika için 350 vakumlama çekmecesi kullanımına karşılık gelir. Bundan elde edilen şartlar test koşullarına çevrilmiştir. Kesin test koşullarına ek olarak bunlar istatistiksel olarak güvenilir test sonuçları elde etmek için test edilecek test öğelerinin sayısını da belirler. 
 
MIELE tarafından geliştirme aşamasında gerçekleştirilen bu testler, çalışanlarımız tarafından izlenir. İlgili sonuçlar tarafımızca kaydedilir ve değerlendirilir. Test sonuçlarıyla vakumlama çekmecesi serisinin temel bileşenlerinin güvenilirliğine dair belirtilen kriterler karşılanana kadar seri piyasaya sürülmez. Temel bileşenler, ürünün ilgili temel işlevlerinin doğru kullanımı için gerekli olan tüm ana bileşenlerdir. 
 
MIELE tarafından gerçekleştirilen "20 yıllık kullanım ömrü" testleri; kullanma kılavuzları, laboratuvar test talimatları ve tamamlayıcı fabrika standartları ile uygulanan kapsamlı bir konsepte dayanmaktadır. Bu konsept, bir operasyonel stabilite çalışmasının parçası olarak gözden geçirilmiştir ve bu konseptin eksiksiz olduğu, en gelmişmiş teknolojiye karşılık geldiği ve bu yaklaşımla ortalama bir hane tarafından ortalama kullanıma dayanarak ürünün temel fonksiyonlarını 20 yıllık bir kullanım ömrü için test etmenin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır (Fraunhofer Enstitüsü, Uzmanlık, LBF-No. 308234).  
 
Bu, vakumlama çekmecelerimizin 20 yıl boyunca dayanıklılığının güvencesini veya garantisini ifade etmez. Geliştirme aşamasında temel bileşenlerin test edilmesine rağmen münferit makineler ara sıra servis gerektirebilir veya temel bileşenlerin değiştirilmesini gerektirebilir. Bu bağlamda Miele ürününün genel satış koşulları içerisinde yasal garanti hükümleri ve - uygun olduğunda - ürün garantisine ilişkin ek hükümler uygulanır.

GURME ISITMA ÇEKMECELERİ

MIELE, ESW7000 serisi ısıtma çekmecesinin serinin geliştirilme aşamasında zorlu dayanıklılık testlerinde temel bileşenlerini test etmiştir. MIELE tarafından yürütülen bu testlerin amacı, 20 yıllık bir süre boyunca ısıtma çekmecelerin temel fonksiyonlarının ortalama kullanımını simüle etmektir.

Dayanıklılık testine ait test koşullarının belirlenmesinde araştırmalardan ve anketlerden öğrenilen ortalama tüketici alışkanlıkları temel alınmıştır. MIELE, temel olarak farklı hız ayarlarıyla toplam 7.500 kullanım saati öngörür. Bu, 20 yıllık bir süre boyunca yılda 375 saat ile sonuçlanacak şekilde 50 hafta içinde haftada 450 dakikalık kullanıma karşılık gelir. Bundan elde edilen şartlar test koşullarına çevrilmiştir. Kesin test koşullarına ek olarak bunlar istatistiksel olarak güvenilir test sonuçları elde etmek için test edilecek test öğelerinin sayısını da belirler. 
 
MIELE tarafından geliştirme aşamasında gerçekleştirilen bu testler, çalışanlarımız tarafından izlenir. İlgili sonuçlar tarafımızca kaydedilir ve değerlendirilir. Test sonuçlarıyla ısıtma çekmecesinin serisinin güvenilirliğine dair belirtilen kriterler karşılanana kadar ısıtma çekmecesi serisi piyasaya sürülmez. 
 
MIELE tarafından gerçekleştirilen "20 yıllık kullanım ömrü" testleri; kullanma kılavuzları, laboratuvar test talimatları ve tamamlayıcı fabrika standartları ile uygulanan kapsamlı bir konsepte dayanmaktadır. Bu konsept, bir operasyonel stabilite çalışmasının parçası olarak gözden geçirilmiştir ve bu konseptin eksiksiz olduğu, en gelmişmiş teknolojiye karşılık geldiği ve bu yaklaşımla ortalama bir hane tarafından ortalama kullanıma dayanarak ısıtma çekmecelerinin temel fonksiyonlarını 20 yıllık bir kullanım ömrü için test etmenin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır (Fraunhofer Enstitüsü, Uzmanlık, LBF-No. 308234).  
 
Bu, ısıtma çekmecelerimizin 20 yıl boyunca dayanıklılığının güvencesini veya garantisini ifade etmez. Geliştirme aşamasında test edilmesine rağmen münferit ürünler ara sıra servis gerektirebilir veya temel bileşenlerin değiştirilmesini gerektirebilir. Bu bağlamda Miele ürününün genel satış koşulları içerisinde yasal garanti hükümleri ve - uygun olduğunda - ürün garantisine ilişkin ek hükümler uygulanır.

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER


Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1, Swing H 1, Dynamic U 1

MIELE, şebeke elektriğiyle çalışan torbalı elektrikli süpürgenin (Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3 ve Blizzard CX 1) geliştirme aşamasında zorlu dayanıklılık testlerinde modellerini ve temel bileşenlerini test etmiştir. MIELE tarafından yürütülen bu testlerin amacı, 20 yıllık bir süre boyunca ortalama kullanımı simüle etmektir.

Dayanıklılık testine ait test koşullarının belirlenmesinde araştırmalardan ve anketlerden öğrenilen ortalama tüketici alışkanlıkları temel alınmıştır. MIELE, temel olarak cihazın toplam 750 saat çalışması döngüsü öngörür. Bu, 20 yıllık bir süre boyunca yılda 50 hafta kullanım ile haftada 45 dakika kullanıma karşılık gelir. Bundan elde edilen şartlar test koşullarına çevrilmiştir. Kesin test koşullarına ek olarak bunlar istatistiksel olarak güvenilir test sonuçları elde etmek için test edilecek test öğelerinin sayısını da belirler.

MIELE tarafından geliştirme aşamasında gerçekleştirilen bu testler, çalışanlarımız tarafından izlenir. İlgili sonuçlar tarafımızca kaydedilir ve değerlendirilir. Test sonuçlarıyla yukarıda bahsedilen elektrikli süpürge serisinin güvenilirliğine dair belirtilen kriterler karşılanana kadar yukarıda bahsedilen elektrikli süpürge serisi piyasaya sürülmez.

MIELE tarafından gerçekleştirilen "20 yıllık kullanım ömrü" testleri; kullanma kılavuzları, laboratuvar test talimatları ve tamamlayıcı fabrika standartları ile uygulanan kapsamlı bir konsepte dayanmaktadır. Bu konsept, bir operasyonel stabilite çalışmasının parçası olarak gözden geçirilmiştir ve bu konseptin eksiksiz olduğu, en gelmişmiş teknolojiye karşılık geldiği ve bu yaklaşımla ortalama bir hane tarafından ortalama kullanıma dayanarak şebeke elektriğiyle çalışan elektrikli süpürgenin 20 yıllık bir kullanım ömrü için test etmenin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır (Fraunhofer Enstitüsü, LBF-Rapor No. 307530 – Uzmanlık Zemin Bakımı).

Bu, bahsedilen elektrikli süpürgelerin 20 yıl boyunca dayanıklılığının güvencesini veya garantisini ifade etmez. Geliştirme aşamasında test edilmesine rağmen münferit makineler ara sıra servis gerektirebilir veya temel bileşenlerin değiştirilmesini gerektirebilir. Bu bağlamda Miele ürününün genel satış koşulları içerisinde yasal garanti hükümleri ve - uygun olduğunda - ürün garantisine ilişkin ek hükümler uygulanır.

DİĞER SORUMLULUK RETLERİ

10.000 saatlik sorumluluk reddi ( 10.000 saate kadar test yapıyoruz) :

W 1 Miele serisi çamaşır makinelerinin ve T1 serisi kurutma makinelerinin geliştirme aşamasında 10.000 saat boyunca modeller ve ana bileşenler test edilmiştir.

3.300 küvet sorumluluk reddi  ( 3300 küvet su tasarrufu):

Beklenen kullanım ömrü boyunca makinelerimiz 596.484* litre temiz su veya 3977 küvet tasarrufu sağlar.  Elde yıkamaya kıyasla 20 yılda 14 standart yer ayarıyla haftada 5 durulama döngüsü (ortalama 150 l'lik bir küvet).

3x araba motoru sorumluluk reddi ( Çamaşır makinesi motorlarımız, bazı araba motorlarından 3 kata kadar daha uzun süre test edilir.):

W 1 Miele serisi çamaşır makinelerinin ve T1 serisi kurutma makinelerinin geliştirme aşamasında 10.000 saat boyunca modeller ve ana bileşenler test edilmiştir.