Kişisel Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Açık Rıza Metni

Kişisel Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Açık Rıza Metni 

Satın alma bilgilerimi ve çevrimiçi ve çevrimdışı mecralardaki kullanım davranışlarıma / tüketim alışkanlıklarıma dair bilgilerimi de içerir kimlik, iletişim, talep / şikayet, görsel ve işitsel, müşteri işlem, işlem güvenliği ve pazarlama kişisel veri kategorilerim ile sınırlı şekilde kişisel verilerimin, Miele Elektrikli Aletler Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından fiziki ve/veya elektronik ortamlarda gerçekleştirilecek (i) reklam, kampanya, teklif, tanıtım, çekiliş, yarışma, etkinlik, promosyon ve benzeri her türlü doğrudan ve/veya dolaylı kişiye özel / kitlesel pazarlama faaliyetlerinin, (ii) pazarlama analiz çalışmalarının (örn. profilleme, segmentasyon, hedefleme, yeniden hedefleme, veri zenginleştirme), (iii) müşteri kazanım veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek faaliyetlerin, (iv) ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması faaliyetlerinin, (v)pazarlama ve benzeri anket çalışmalarının ve (vi) kampanya performanslarının ölçümü ve raporlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya yürütülmesini de kapsayacak şekilde firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; organizasyon ve etkinlik yönetimi; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine (bu kapsamda ayrıca ticari elektronik ileti onayımın bulunması halinde Şirketiniz ile paylaşmış olduğum elektronik iletişim kanallarından tarafımla iletişime geçilmesi de dahil) ve söz konusu kişisel verilerimin aynı amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik tedarikçilerinize, iş ortaklarınıza, topluluk şirketlerinize, sosyal medya platformlarına, çekiliş sonuçlarının yayımlanması ile sınırlı olarak basın / yayın kuruluşlarına aktarılmasına açık rızam ile onay veriyorum.